Vertaal deze website

Frisian Shipbuilding
 

E-mail disclaimer

De inhoud van deze email (inclusief informatie in bijlagen) is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u niet de geadresseerde bent van dit e-mailadres (dan wel de verantwoordelijke voor de doorgifte aan de geadresseerde) is het u niet toegestaan dit bericht af te drukken, kopiëren, wijzigen, in te zien of door te zenden. In dat geval bent u gehouden dit bericht onmiddellijk te vernietigen en wordt u vriendelijk verzocht de afzender hiervan op de hoogte te stellen middels een reply op dit bericht. Er geldt geen garantie dat het gebruik van email veilig is of dat het gebruik van email geschiedt zonder enige fout. Frisian Shipbuilding Lemmer b.v. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige fout of gebrek m.b.t. de inhoud van dit e-mailbericht. Op alle werkzaamheden van Frisian Shipbuilding Lemmer b.v. (KvK. Leeuwarden 01108502) zijn de algemene voorwaarden van Frisian Shipbuilding Lemmer b.v. van toepassing, zoals gedeponeerd bij de KvK te Leeuwarden. Deze algemene voorwaarden zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden.